ผู้ว่าฯพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารมอบบ้าน “โครงการสังฆเพื่อสังคม” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้

ผู้ว่าฯพร้อมด้วยเจ้า

Read more

มุกดาหาร แถลงข่าว เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานตรุษจีนมุก ซินจ่าวมุกดาหาร

มุกดาหาร แถลงข่าว เช

Read more

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) รับข้อเสนอจังหวัดมุกดาหารของบกลางฯ ปรับปรุงตลาดอินโดจีนสู่การพิจารณาในระยะเร่งด่วน

คณะทำงานรองนายกรัฐมน

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 24 รายจากตจว.13รายในจว.12ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,933 รายรักษาหายเพิ่ม 54 ราย กำลังรักษาอยู่ 294 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 103 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 33 รายจากตจว.22ในจร.11รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,457 รายรักษาหายเพิ่ม 66 ราย กำลังรักษาอยู่ 587 รายเสียชีวิตสะสม 98 ราย

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสีย

Read more

ส.ป.ก.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดประชุมรับฟั

Read more

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และติดตามงาน”สมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

Read more

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจที่ 10,11,12 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.

Read more

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขตตรวจที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.

Read more

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 54 รายจากตจว.40ในจว.14รายจนท.1ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,230 รายรักษาหายเพิ่ม 135 ราย กำลังรักษาอยู่ 820 รายเสียชีวิตสะสม 96 รายในเรือนจำ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อสะสม 1,097 ราย รักษาหายสะสม 1,092 ราย

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสีย

Read more

ร้อยเอ็ดจัดWalk-Inครั้งที่2ฉีดวัคซีนโควิด-19มีลุ้นทองคำ ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้

ร้อยเอ็ดจัดWalk-Inคร

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 284 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,012 รายจากตจว.252รายในจว.32รายรักษาหาย340รายรักษา3,056รายเสียชีวิต2รายสะสม79รายในเรือนจำติดเชื้อ5รายสะสม1,083รายรักษาหาย118ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more