ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 33 รายจากตจว.22ในจร.11รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,457 รายรักษาหายเพิ่ม 66 ราย กำลังรักษาอยู่ 587 รายเสียชีวิตสะสม 98 ราย

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 33 รายจากตจว.22ในจร.11รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,457 รายรักษาหายเพิ่ม 66 ราย กำลังรักษาอยู่ 587 รายเสียชีวิตสะสม 98 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 66 ราย กำลังรักษาอยู่ 587 รายเสียชีวิตสะสม 98 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 33 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 11,457 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19
รายใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 22 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 11 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดใน
ครอบครัว/ชุมชน 11 ราย) ใน 7 อำเภอ
ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 16 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 14 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย (ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ต,ทุ่งหลวง 2 ราย)
2. อำเภอธวัชบุรี 6 ราย -ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (ต.นิเวศน์ 3 ราย /ต. อุ่มเม้า 2 ราย/ ตไพศาล 1 ราย)
3. อำเภอโพนทราย 5 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย

4. อำเภอหนองพอก 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มีผลตรวจพบเชื้อ ติดต่อขอมารักษา 2 ราย
5. อำเภออาจสามารถ 2 ราย -ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (ต.ขี้เหล็ก 2 ราย)
6. อำเภอเกษตรวิสัย 1 ราย เดินทางมาจาก จ.ระยอง มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
7. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย -ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (ต.เหนือเมือง 1 ราย)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข้อมูล