สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายจัดโดยคณะพจน์ หมายเลข 8กรรมการ หมายเลข 92-113

สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดโดยคณะพจน์ หมายเลข 8
กรรมการ หมายเลข 92-113

 

“หลักสูตร การดำเนินคดียาเสพติดภาคปฏิบัติ กับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์”
และ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาใหม่”

(เปิดเผยเคล็ดลับพิเศษในการต่อสู้คดี) โดยทนายความอาวุโสผู้ทรงวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง,อ.จิรศักดิ์ เสวตวิหารี,อ.กิฏโชค พัธณนิติ

พร้อมแจกคู่มือปฎิบัติงานจุใจ ! สัมมนาเสร็จใช้ได้จริงทำงานได้ทันที

พิสูจน์ความสำเร็จและการยอมรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา..มาแล้ว !
ทั้งที่พุทธวิชชาลัยและที่นครราชสีมา !
6 เมษายน 2562 นี้,8.30-16.30น.

ฟรี..! อาหารกลางวัน
ฟรี..! 2 เบรก

 

จัดโดย..คณะพจน์ จิรวุฒิกุล
ผู้สมัครนายสภาฯ หมายเลข 8
กรรมการบริหาร
หมายเลข 92-113

ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เมือง จ.เชียงใหม่

สำรองที่นั่งด่วนเพียง 200 ที่นั่ง ได้ที่
ทนายความ ดร.กันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ ผู้สมัครกรรมการส่วนกลาง หมายเลข 98 โทร 097-982-6564

ทนายความสุนทรี สุโพธิ์
ผู้สมัครกรรมการกลาง หมายเลข 100 โทร.

 

 

ทนายแม็ค กิตติคุณ แสงหิรัญ
ผู้สมัครกรรมการกลาง หมายเลข 94 โทร

หรือเข้าไลน์กลุ่มตามลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต และเบอร์โทร ติดต่อกลับ
รับจำนวนจำกัดแค่ 250 ท่านเท่านั้น
สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดโดยคณะพจน์ หมายเลข 8
กรรมการ หมายเลข 92-113

 

 

“หลักสูตร การดำเนินคดียาเสพติดภาคปฏิบัติ กับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์”
และ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาใหม่”

(เปิดเผยเคล็ดลับพิเศษในการต่อสู้คดี) โดยทนายความอาวุโสผู้ทรงวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง,อ.จิรศักดิ์ เสวตวิหารี,อ.กิฏโชค พัธณนิติ

พร้อมแจกคู่มือปฎิบัติงานจุใจ ! สัมมนาเสร็จใช้ได้จริงทำงานได้ทันที

พิสูจน์ความสำเร็จและการยอมรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา..มาแล้ว !
ทั้งที่พุทธวิชชาลัยและที่นครราชสีมา !
6 เมษายน 2562 นี้,8.30-16.30น.

ฟรี..! อาหารกลางวัน
ฟรี..! 2 เบรก
จัดโดย..คณะพจน์ จิรวุฒิกุล
ผู้สมัครนายสภาฯ หมายเลข 8
กรรมการบริหาร
หมายเลข 92-113

 

ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เมือง จ.เชียงใหม่

 

สำรองที่นั่งด่วนเพียง 200 ที่นั่ง ได้ที่
ทนายความ ดร.กันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ ผู้สมัครกรรมการส่วนกลาง หมายเลข 98 โทร 097-982-6564

ทนายความสุนทรี สุโพธิ์
ผู้สมัครกรรมการกลาง หมายเลข 100 โทร.

ทนายแม็ค กิตติคุณ แสงหิรัญ
ผู้สมัครกรรมการกลาง หมายเลข 94 โทร

หรือเข้าไลน์กลุ่มตามลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต และเบอร์โทร ติดต่อกลับ
รับจำนวนจำกัดแค่ 250 ท่าน
สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดโดยคณะพจน์ หมายเลข 8
กรรมการ หมายเลข 92-113

“หลักสูตร การดำเนินคดียาเสพติดภาคปฏิบัติ กับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์”
และ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาใหม่”

(เปิดเผยเคล็ดลับพิเศษในการต่อสู้คดี) โดยทนายความอาวุโสผู้ทรงวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง,