ผู้ว่าฯพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารมอบบ้าน “โครงการสังฆเพื่อสังคม” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้

ผู้ว่าฯพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารมอบบ้าน “โครงการสังฆเพื่อสังคม” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ร่วมมอบบ้านตามโครงการสังฆเพื่อสังคม ให้กับ นายศรีสุข อัคศรี อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้พิการและเป็นโรคพาร์กินสันส์


โครงการสังฆเพื่อสังคม จัดทำขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร โดยสำรวจข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อคณะสงฆ์ได้ร่วมช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางราชการ เพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนิกชน และทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ในสังคม ได้มีพลังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยมี พระมหาเกษมณี เตชะปัญโญ เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่ วัดป่าวิเวก และพระครูพิสุทธิ์รัตนสุวรรณ เจ้าคณะตำบลบางทรายน้อย-ชะโนด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไป.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร