ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม รวม 7 วัน เพื่อค…

ข้าราชการตำรวจ​ร้อยเอ็ด​ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่​หัวรัชกาลที่10และกล่าว​คำถวายสัตย์​ปฏิญาณ​เนื่องในวโรกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28​กรกฎาคม​2563

/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่องพร้อมปฏิบัติการช่วยเ…

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำบุญอาคารหอประชุมใหม่ประจำจังหวัดพร้อมจัดความสัมพันธ์ข้าราชการสภากาแฟครั้งที่6 /P…

จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่…

ผู้ว่าร้อยเอ็ดนำคณะติดตามตรวจโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 25…

1 2 90

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชส…

ร้อยเอ็ด/… เต่าตัวใหญ่พลัดลงเดินเข้าตลาดสด แ…

ข่าว / จิตอาสาเกาะช้างร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพ…

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเ…

ตราด/พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันร่วมพิธีถวา…

กาฬสินธุ์ประชาชนร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันแม…

ตราด /เพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลังสองหนุ่มวิ่งหนีตายหว…

สตูล สมาคมมัคคุเทศก์สตูลจับมือ การท่องเที่ยวแห่งปร…

จังหวัดร้อยเอ็ด พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพร…

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริท่าอากาศยานนราป…

1 2 452