ชื่นชมความดี จ่าพยาบาล รล.สุโขทัย สละชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรืออับปาง

ชื่นชมความดี จ่าพยาบาล รล.สุโขทัย สละชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรืออับปาง

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ พันจ่าเอก คุณากร จริยศ พันจ่าพยาบาล แผนกพลาธิการ ร.ล.สุโขทัย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเสียสละชีวิต เพื่อช่วยเหลือกำลังพลประจำเรือ เพื่อเป็นการขอบคุณ ในความเสียสละ ความกล้าหาญ และเป็นแบบอย่างที่ดีของทหารเรือเหล่าแพทย์สืบต่อไป

โดยมี นาวาตรี อาวุธ จริยศ (บิดา),นางเอื้อมพร จริยศ (มารดา) เป็นผู้รับมอบโล่ห์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก