ศรีสะเกษ !! ตำรวจเมืองศรีสะเกษเปิดสถานีตำรวจภูธรชุมชนแห่งที่ 2 แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ศรีสะเกษ !! ตำรวจเมืองศรีสะเกษเปิดสถานีตำรวจภูธรชุมชนแห่งที่ 2 แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่วัดบก หมู่ที่ 3 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดสถานีตำรวจภูธรชุมชนแห่งที่ 2 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับ สภ.เมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามวาระสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ (10 Agenda Sisaket) ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และพระเดชพระคุณพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างหน่วยงาน มอบสิ่งของและพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านบก ตำบลโพนข่า ทำหน้าที่ช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เป็นการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

พันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการเกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของ ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน/คุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล/ครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ มุ่งเน้นค้นหาผู้เสพทุกคน แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTx และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ