กาฬสินธุ์-นายก.อบต. แฉเหตุขี้หมูเหม็น ฟาร์มสร้างไม่เสร็จปศุสัตว์อนุญาตให้เลี้ยงทั้งที่ฟาร์มไม่มาตรฐาน เรียกร้อง ปศุสัตว์-นายทุน ร่วมแก้ปัญหา

กาฬสินธุ์-นายก.อบต.

Read more

กองทัพภาคที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 มีข้าราชการ และนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอบรม

กองทัพภาคที่ 3 จัดอบ

Read more

นครนายก – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำส่วนราชการและประชาชน ร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

นครนายก – ผู้ว

Read more