รองแม่ทัพภาค4ตะลุยเยี่ยมฐาน ย้ำมาตรการตอบโต้โจรใต้ ปีใหม่ด่านความมั่นคงต้องปรับเปลี่ยนเป็นด่านอำนวยความสะดวก ต้องวางมาตรการป้องกันเดี๋ยวตกเป็นเป้า

นราธิวาส/ข่าว-นูอารี

Read more