กมธ.กฎหมายฯ ศึกษาดูงานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

กมธ.กฎหมายฯ ศึกษาดูงานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมี พลตำรวจตรี สรรธาน อินทรจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับ