หนึ่งปีมีครั้งเดียวสวนสนามครั้งใหญ่กองทัพรัฐฉานในรอบ 76 ปี

หนึ่งปีมีครั้งเดียวสวนสนามครั้งใหญ่กองทัพรัฐฉานในรอบ 76 ปี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. – 09.30 น.ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน ( RCSS/SSA) ได้จัดพิธีวันชาติไทยใหญ่ / รัฐฉาน ครบรอบ 76 ปี ( The 76 th Anniversary of the Shan State National Day) ประจำปี 2566 / 2023 ณ บริเวณสนามปางเสือเผือก (MB.1682) บก.ดอยไตแลง เขต อ.เมืองปั่น จังหวัดลาวเคอ รัฐฉาน สมม.ด้านตรงข้าม บ้านปางคาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย พล.อ.เจ้ายอดศึก ประธาน RCSS/ผู้นำ กองกำลัง SSA เป็นประธานพิธี มีผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมา (SAC) เข้ามาร่วมพิธี นำโดย พล.ท.เอวิน กรมเจรจาสันติภาพและความปรองดองแห่งชาติ (NRPC) พล.จ.ส่อส่ออู รอง ผบ.ภทบ.ตอ.กลาง ( ขัวหลำ)

พล.จ.ทุนเมียะส่วย รอง ผบ.ภทบ.สามเหลี่ยม ( เชียงตุง) และคณะ รวม 8 คนและผู้แทนชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการ RCSS ตลอดถึงพระสงฆ์ กำลังพล SSA แขกรับเชิญ และมวลชน เข้าร่วมพิธี จำนวนประมาณ 800 คน ในส่วนที่จอดรถบนถนนเข้าสู่บริเวณงานแน่นถนัดยาวกว่า 1 กม.มีผู้คนเข้าร่วมดูการแสดงสวนสนามของกองทัพรัฐฉานในครั้งนี้แทบจะมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาหลังที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ( KOVID -2019 )

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบคุณเครือข่ายมิตรภาพทุกท่าน