ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 นำกำลังพล เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 นำกำลังพล เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่