รอง ผวจ.นราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารี

Read more

ธนารักษ์ จ.จันทบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กายภาพที่ดินแปลงทุ่งฟ้าผ่าตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ธนารักษ์ จ.จันทบุรี

Read more