“อลงกรณ์”แปรวิกฤติเป็นโอกาสดันไทยเป็น”มหาอำนาจอาหารโลก” (Food Superpower)เร่งฟื้นฟูทะเลไทยพัฒนาศักยภาพประมงครบวงจร ผนึกสภาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงสู่เกษตรมูลค่าสูง

“อลงกรณ์”แปรวิกฤติเป

Read more

จ.ราชบุรี/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงเดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ราชบุรี/ สำนักงานพ

Read more

จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ราชบุรี/สำนักงานพั

Read more

นครพนม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เดินเท้าบุกแปลงปลูกข้าวโพดขาวปลอดสารพิษ ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากพิษโควิด-19

นครพนม หน่วยเฉพาะกิจ

Read more

ศรีสะเกษ !! ดร.จุ๋ม คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาขนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! ดร.จุ๋ม

Read more