จังหวัดแพร่ ร่วมสร้าง ประวัติศาสตร์เลือกตั้ง “บอร์ดบริหารกองทุนประกันสังคม” ที่จัดขึ้นพร้อมกันครั้งแรกทั่วประเทศไทย

แพร่//

จังหวัดแพร่ ร่วมสร้าง ประวัติศาสตร์เลือกตั้ง “บอร์ดบริหารกองทุนประกันสังคม” ที่จัดขึ้นพร้อมกันครั้งแรกทั่วประเทศไทย

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) จ.แพร่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ทะยอยเดินทางมาคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยคณะกรรมดำเนินการเลือกตั้งจังหวัดแพร่ได้จัดสถานที่เลือกตั้งทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียน ระหว่าง 12 ต.ค.-10 พ.ย.66 ทั้งสิ้น 3,773 ราย ประกอบด้วย นายจ้าง 53 ราย และผู้ประกันตน 3,720 ราย โดยลูกจ้าง 1 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนได้ฝ่ายละ 7 คน เข้าไปกำหนดนโยบายและบริหารกองทุนประกันสังคม

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย แต่มีนายจ้างและผู้ประกันตนที่เห็นความสำคัญในจังหวัดแพร่มาลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเข้าไปกำหนดนโยบายและบริหารกองทุนประกันสังคมมากพอสมควร และการดำเนินการเลือกตั้งของจังหวัดแพร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรรมการชุดแรกที่เลือกเข้าไปจะมีวาระ 2 ปี เชื่อว่าครั้งต่อไปจะมีนายจ้างและผู้ประกันตนให้ความสนใจ มากกว่านี้อย่างแน่นอน

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ ฌชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน