กมธ.กฎหมายฯ ศึกษาดูงานสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

กมธ.กฎหมายฯ ศึกษาดูงานสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 โดยมี พันตำรวจเอก พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี และนายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะผู้ไกล่เกลี่ย ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูล