น้ำท่วมนราฯละลอก3แล้วทั้งจังหวัด ทหารลุยน้ำช่วยชาวบ้านวุ่น ส่วนรถไฟ 14 ขบวนหยุดวิ่งเส้นทางขาด

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

น้ำท่วมนราฯละลอก3แล้วทั้งจังหวัด ทหารลุยน้ำช่วยชาวบ้านวุ่น ส่วนรถไฟ 14 ขบวนหยุดวิ่งเส้นทางขาด

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 24 ธ.ค.66 เป็นเวลา 3 วัน จากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า ล่าสุด ฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ส่งผลทำให้พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนมีน้ำท่วมขังในภาพรวมทั้ง 13 อำเภอแล้ว ประกอบด้วย แว้ง จะแนะ ระแงะ สุไหงปาดี ศรีสาคร เจาะไอร้อง ยี่งอ รือเสาะ บาเจาะ สุคิริน ตากใบ สุไหงโก-ลกและเมืองนราธิวาส และยังมีถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูง บางสายยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และยังมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต มีน้ำท่วมขังจำนวนหลายโรง ที่ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการฉุกเฉิน
ซึ่งในช่วงคืนที่ผ่านมา พ.อ.สุรศักดิ์ พึ่งแยม ผบ.ฉก.ทพ.45 และเจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ด้วยการขนย้ายสิ่งของสะมภาระที่จำเป็นหนีระดับน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ ต.ตันหยงมัส ส่วน เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 7 ได้ลุยน้ำที่มีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 80 ซ.ม.และไหลเชี่ยวกลาก ไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่บ้านต้นตาล ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ ในส่วนของ พ.อ.สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ฉก.ทพ.46 ที่ระดมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่บ้านท่าเรือ ม.2 ต.รือเสาะ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
และจากผลพวงของสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตก ส่งผลทำให้แม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนราและแม่น้ำโก-ลก มีปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมทำให้แม่น้ำทั้ง 3 สายล้นตลิ่ง และได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน โดยแม่น้ำสายบุรีมีปริมาณล้นตลิ่งสูง 3.38 เมตร แม่น้ำบางนรามีปริมาณล้นตลิ่งสูง 1.88 เมตร และแม่น้ำโก-ลกมีปริมาณล้นตลิ่งสูง 0.79 เมตร
นอกจากนี้แล้วผลพวงจากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ยังส่งผลทำให้ขบวนรถไฟที่วิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จรดปลายทางสถานีรถไฟต่างๆ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง จำนวนทั้งสิ้น 14 ขบวน ต้องหยุดให้บริการประชาชนเป็นการฉุกเฉิน เนื่องจากเส้นทางขาดที่บ้านกำปงปาเร๊ะ ม.8 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกลากกัดเสาะจนตอหม้อของสะพานรถไฟทรุดตัว ส่วนผู้ใช้บริการรถด่วน รถเร็ว ขบวนสุไหงโก-ลก จรดปลายทางสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ จะให้บริการต้นทางปลายทางจากสถานีรถไฟยะลา และขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ สำหรับรถไฟขบวนท้องถิ่น จะเริ่มวิ่งต้นและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟยะลาเท่านั้น ////////////////////////// 25 ธันวาคม 2566