ผบ.เหล่าทัพ รายงานตัว สว.ใหม่ พร้อมปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

(newspaper) ผบ.เหล่าทัพ รายงานตัว สว.ใหม่ พร้อมปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 211 โซนกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับรายงานตัวสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ

และพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่
.
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา เพื่อปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งสิ้น 249 คน