วัดพระธาตุช่อแฮ เสนอ สว.ผลักดันพระครูบาศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อUNESCO

แพร่//

วัดพระธาตุช่อแฮ เสนอ สว.ผลักดันพระครูบาศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อUNESCO

วันที่ 23 ธ.ค. 66 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิดย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้ นายสถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธ์, นายจิรชัย มูลทองโร่ยพลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุลนายดุสิต เขมะศักดิ์ชัยมณเฑียร บุญตัน ได้ลงพื้นที่จ.แพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อติดตาม แนวทางการเสนอชื่อพระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้เจริญพรว่า พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย เป็นผู้บูรณะองค์พระธาตุช่อแฮครั้งใหญ่ ในพ.ศ. 2467 หลังท่านมรณภาพแล้วคณะกรรมการได้นำอัฐิธาตุ ส่วนที่ 5 มาบรรจุไว้ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และได้สร้างรูปเหมือนเพื่อสักการะและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ซึ่งทางวัดพระธาตุช่อแฮได้ร่วมกับหน่วยงานต่างในการที่จะเสนอชื่อ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล ปี พุทธศักราช 2571
ในส่วนของวัดพระธาตุช่อแฮจะได้ร่วมจัดทำ ทั้งด้านการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยจัดทำหนังสือเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ โดย พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปี พุทธศักราช2467 จัดทำแผ่นพับประวัติและผลงาน บทสวดบารมี 30 ทัศ คำไหว้ปารมี 9 ชั้น และคำไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัย จัดทำหนังสือสวดมนต์ ในวาระครบ 100 ปี พุทธศักราช 2467 – 2567 การจัดทำนิทรรศการประวัติ และผลงาน และเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จัดสร้างรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ร่วมกับวัดพระธาตุแก่งสร้อย จังหวัดลำพูน เพื่อประดิษฐาน ณ แท่นบริเวณลานหน้าลานจอดรถด้านทิศตะวันตก จัดสร้างพระวิหารครอบกู่อัฐิ ส่วนที่ 5 พระครูบาเจ้าศรีวิชัย การจัดสร้างรูปหล่อ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ในอิริยาบถนั่งหนัก (“นั่งหนัก” หมายถึง การนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาและให้ศีลให้พร(และรูปเหมือน พระมหาเมธังกร(พรหมเทพ พรุหมเทโว) อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ ประดิษฐานไว้คู่กัน บริเวณศาลาบาตรรอบองค์พระธาตุช่อแฮ

ด้านกิจกรรม การจัดกิจกรรมงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ ตุงหลวง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2567 โดย ยกย่องพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ในกิจกรรมทุกกิจกรรม จัดกิจกรรม งานวันรำลึกชาตกาล พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวันที่ 11 มิถุนายน ของทุกปี ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สวดบารมี 30 ทัศ คำไหว้ป่ารมี 9 ชั้น และคำไหว้พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ด้านของที่ระลึก จัดทำเหรียญที่ระลึก ครบ 100 ปี พุทธศักราช 2467 – 2567 พระครูบาเจ้าศรีวิชัย การบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ ยันต์บารมี 30 ทัศ ที่ระลึก ครบ 100 ปี เสื้อที่ระลึก ครบ100 ปี จัดทำพัดรองที่ระลึกครบ 100 ปี
พลเอกสกนธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ความพร้อมของทางราชการพร้อมทั้งหมดแล้ว คาดว่าน่าจะมีการมอบหมายให้ทางจังหวัดลำพูน ทำเอกสารเสนอ UNESCO ภายใน ปีนี้ ซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ยุ่งยากอะไรมาก แต่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลต่างประเทศอย่างน้อย 2 ประเทศ ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ไปแผ่เมตตาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการแก้ไข ส่วนการสนับสนุนต่างๆ ทุกจังหวัดพร้อมหมดเรียบร้อยทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และอีก 2 จังหวัด คือจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก ความคืบหน้าของงานประเทศเราเกินครึ่งแล้ว คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1-2 ปีนี้

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน