สว. ส่งเสริมงานคราฟ ผ้าด้นมือ สินค้าพรีเมี่ยมส่งออกชาวบ้านป่าแดง อำเภอเมืองแพร่

สว. ส่งเสริมงานคราฟ ผ้าด้นมือ สินค้าพรีเมี่ยมส่งออกชาวบ้านป่าแดง อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 23 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เยี่ยมชมชมงานคราฟ (ผ้าด้นมือ)

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมผ้าด้นมือจากกลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ โดยผ้าด้นมือเป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยมเพื่อการส่งออก รวมทั้งร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมด้านการตลาดหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป