ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี บริการต่อภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบบไม่ต้องลงจากรถ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องคำนึงถึงการหาที่จอดรถ

ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี บริการต่อภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบบไม่ต้องลงจากรถ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องคำนึงถึงการหาที่จอดรถเลย

เพียงท่านที่จะนำรถมาต่อภาษี ทำ พรบ.และทำการตรวจสภาพรถของท่าน ที่ ตรอ.มาแล้วเท่านั้น และรวมไปถึงรถที่ใช้ก๊าซ มีใบรับรองจากวิศวกร แนบมา ก็พร้อมที่ท่านจะทำการต่อทะเบียนรถได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

นายชาญชัย ก้อนสันทัด หัวหน้างานกลุ่มวิชาการ กล่าว ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี บริการเลื่อนล้อต่อภาษี เพื่อให้ประชาชนที่มาชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ
โดยท่านมีเพียง
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาทะเบียน
2.หลักฐานการประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งมีระยะเวลาการประกันภัยตรงหรือไม่น้อยกว่าวันสิ้นอายุภาษีปีถัดไป
3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.)สำหรับรถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก
4.หนังสือรับรองจากวิศวกร (กรณีรถใช้ก๊าซ LPG หรือ NGV)
ด้วยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้เน้นถึงการบริการประชาชน แต่ก็ต้องเรียนขอฝากท่าน ธนะ คมอนันต์ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจสอบการพูดจาของเจ้าหน้าที่ ด้านตรวจสภาพรถ จยย.สักนิดจะเป็นการดีที่สุด เกรงว่าประชาชนผู้มาใช้บริการจะเสียความรู้สึกในคำพูดจาของเจ้าหน้าที่บางคนในแผนกนี้

 

 

/////ภาพ///ข่าว///ส้ายฟ้า/// ปราจีนบุรี