ร้อยเอ็ด ให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ซิโนแวค ให้กลุ่ม 608จำนวน 3,600 คน

ร้อยเอ็ด ให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ซิโนแวค ให้กลุ่ม 608จำนวน 3,600 คน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันนี้ (21 สิงหาคม 2564 ) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ซิโนแวค ประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้องรัง เรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และ สตรีมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็วที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต นั้น
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดให้บริการ Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ซิโนแวค ให้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง นำสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาด้วย และหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย เพื่อแสดงหลักฐานในการขอรับบริการวัคซีนโควิด-19

โดยกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้ประกอบด้วย ประชาชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในเขต ศูนย์เทศบาล 1 จำนวน 600 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) แก่นทราย จำนวน 600 คน รพ.สต.หนองนาสร้าง 300 คน รพ.สต.หนองจิก จำนวน 300 คน รพ.สต.เกล็ดลิ่น จำนวน 300 คน รพ.สต.บ้านแวง 300 คน รพ.สต.ขอนแก่น จำนวน 300 คน รพ.สต.โนนสว่าง 300 คน รพ.สต.ปอภาร จำนวน 300 คน และ รพ.สต.บ้านซ้ง จำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,600 คน และ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พี่น้องประชาชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3,600 คน
ในส่วนของประชาชนในเขตต่างอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 608 สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลชุมชน ในอำเภอของท่าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รอ./แหล่งข่าว