ร้อยเอ็ดเผยแพร่บทความกรมควบคุมโรคเตือนและย้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

ร้อยเอ็ดเผยแพร่บทความกรมควบคุมโรคเตือนและย้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

บทความ เตือน วงเหล้า พนัน ปาร์ตี้ จุดแผร่โควิด-19ย้ำไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

กรมควบคุมโรค ย้ำเตือนประชาชนที่ยังจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์ ตั้งวงดื่มเหล้า หรือตั้งวงเล่นการพนัน สวนกระแส
สถานการณ์โควิด 19 เสี่ยงทั้งติดเชื้อแบบยกกลุ่มและแพร่เชื้อโควิดทั้ง 3 ทางคือ ทางปากขณะอ้าปากพูด ทางจมูก
เพราะหันหน้าเข้าหากัน และติดทางมือจากการสัมผัสภาชนะสิ่งของร่วมกัน
ย้ำเตือนในช่วงนี้ประชาชนไม่ควรดื่ม
เหล้า เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนกำลังลง ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น
ขณะนี้ยังพบว่ามีประชาชนหลายพื้นที่ ยังมีการจัดปาร์ตี้ ตั้งวงดื่มเหล้า หรือเล่นการพนัน ซึ่งเป็นการกระทำที่
สวนกระแสกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 เพิ่มความเสี่ยงทำให้เชื้อแพร่กระกระจายพร้อมๆ
กันแบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ เนื่องจากระหว่างที่ร่วมกิจกรรม
หากมีผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ไม่แสดงอาการป่วยอยู่ร่วมวงด้วย เชื้อจะสามารถแพร่ได้ทั้ง 3 ทางคือ
1.ทางปาก ขณะที่มีการอ้าปากพูดคุย หัวเราะเฮฮา เชื้อจะออกมากับละอองน้ำลาย โดยจะมากที่สุดเมื่อมีการร้อง
เพลง หรือพูดเสียงดังๆ 2.การสูดละอองน้ำลายเข้าทางจมูก เนื่องจากไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่ได้สวมหน้ากาก
อนามัย แต่หันหน้าเข้าหากัน โอกาสแพร่เชื้อจึงมีสูง และ 3.ทางการสัมผัสภาชนะต่างๆ ทั้งแก้วน้ำ ขวดน้ำ ภาชนะใส่
อาหาร
กรณีป็นวงการพนัน เช่น วงไพ่ เชื้อโควิดจะติดไปกับไพ่ ได้สัมผัสกันรอบวง โดยหากจัดงานอยู่ในภายในห้อง
ซึ่งเป็นประเภทพื้นที่ปิด โอกาสติดเชื้อจะสูงกว่าที่โล่งหลายเท่าตัว เชื้อไวรัสโควิดจะมีชีวิตอยู่ในละอองน้ำมูก น้ำลาย
ประมาณ 5 นาที อยู่บนวัสดุเช่นพื้น โต๊ะ ลูกบิดประตูได้นาน 7-8 ชั่วโมง
ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนทุกพื้นที่งดการจัดกิจกรรมที่กล่าวมา และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจาย ของเชื้อ ลด
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันให้ได้มากที่สุด
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนควรรักษาสุขภาพ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อ
โรคต่างๆ อ่อนกำลังลง ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้าสู่ร่างกาย จึงทำให้ติดเชื้อง่าย
ขึ้น เพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโควิด 19 ลงปอดเพิ่มขึ้น จึงไม่ควรดื่มเป็นอย่างยิ่ง
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว