“น่าชื่นใจคนจนจะต้องไม่ลำบาก” หลายภาคส่วนเร่งช่วยเหลือ น้ำใจจากชาวเชียงใหม่

“น่าชื่นใจคนจนไม่ลำบาก” ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือน้ำใจจากชาวเชียงใหม่ เจ้าคณะอำเภอ แจกสิ่งของช่วยประชาชนเดือดร้อน จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 จำนวน 9 ตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนโครงการ “ฮักกั๋นปั๋นกั๋นกิ๋น” และมูลนิธิกองทุนเพื่อนุรักษ์ดอยอินทนนท์ นำพืชผักปลอดสาร ที่จะส่งออกของชาวดอยอินทนนท์ออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน เขตเมืองเชียงใหม่ เน้นคนจนไม่ว่าคนไทยหรือต่างด้าวที่เดือดร้อน พบบางครอบครัวไม่ได้ข้าวกินมา 2 วัน

บรรยากาศที่วัดสวนดอก ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานกองทุน “มอบทานมอบธรรมปันน้ำใจ” นำคณะสงฆ์จำนวน 135 วัด, พร้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่, จิตอาสา, กำนันผู้ใหญ่บ้าน 9 ตำบล เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับได้ ผู้พิการ เพื่อนำไปประกอบอาหารยังชีพในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 ส่วนใหญ่จะไม่สามารถออกมารับอาหารรอคิวได้ เป็นกลุ่มแรกที่จัดมอบให้

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของได้ที่วัดในเขตอำเภอเมือง หรือจะบริจาคเป็นเงินสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย 679 – 1914 – 464 โครงการมอบทาน มอบทุน ปันน้ำใจ

นอจากนี้ทางทีมงานกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้ลงพื้นที่ช่วยทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการแจกถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้วย

อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ แต่ได้รับผลกระทบเพราะขาดงานขาดรายได้ โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำ ทำงานรายวัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีมือถือและไม่ทราบข่าวสารต่างๆ เบื้องต้นออกนำแจก 97 ชุมชน 970 ครอบครัว ชุมชนละ 10 ครอบครัว ซึ่งจะแจก 3 วันไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ชุดแรก แต่ก็มีผู้เดือนร้อนแจ้งความประสงค์ต่างๆ เพื่อมาขอรับเป็นจำนวนมาก

ทางด้านนายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานโครงการ “ฮักกั๋นปั๋นกั๋นกิ๋น” และมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ได้นำพืชผัก ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น ผักสดๆ หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นผักปลอดสารที่คัดเกรดส่งออก แต่ไม่สามารถส่งออกได้ จากชาวดอยอินทนนท์มามอบให้ โดยได้จัดส่งมอบให้กับประธานชุมชนและอสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังจากที่ได้สำรวจความเดือนร้อนตามรายชื่อ จำนวนกว่า 500 ชุด เพื่อเร่งแจกจ่ายเป็นชุดให้กับประชาชนถึงครัวเรือน ไม่ต้องเดินทางออกมารอรับสิ่งของ จนเกิดภาพแออัด เพื่ิป้องกันการเกิดติดเชื้อรายใหม่ได้ ที่โรงแรมโรยัลพรรณราย 3/9 ถ.อัษฎาธร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้ปิดโรงแรมเพื่อใช้เป็นสถานที่รับบริจาคสิ่งของ และจัดสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่
ไม่ทราบข่าวสาร ไม่กล้าออกมา อย่างคนต่างด้าวที่หวั่นถูกจับกุม คนเฒ่าคนแก่ เป็นต้นซึ่งจากการสำรวจของทีมงานพบว่ามีบางบ้านไม่ได้กินข้าวมาถึง 2 วันได้แต่ทานน้ำประทังชีวิต เพราะไม่รู้ข่าวสารเพราะไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร (มือถือ) ซึ่งบุคคลที่ทราบและรู้ดีคือผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งทางโครงการ “ฮักกั๋นปั๋นกั๋นกิ๋น” จึงไม่ได้ลงนำแจกดังกล่าว เพื่อให้การตรวจสอบคัดกรองอย่างเป็นธรรมถึงผู้เดือนร้อนยากจนจริงๆ จึงประสานให้ผู้นำชุมชนเองตรวจสอบ หากท่านได้จะบริจาคสิ่งของ หากไม่สะดวกสามารถบริจาคเป็นเงินได้โดยสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมูลเมือง เลขบัญชี 025-2-79458-1.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์