เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์รับซื้อลองกองบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ประสบปัญาหาราคาตกต่ำ

เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์รับซื้อลองกองบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ประสบปัญาหาราคาตกต่ำ

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จ่าสิบเอกธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน

โดยการรับซื้อลองกองที่ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ให้สามารถกระจายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน