มณฑลทหารบกที่ 38 เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ช่วยรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมฝ่าวิกฤตไวรัส โควิด -19 กว่า 240 ก.ก.

มณฑลทหารบกที่ 38 เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ช่วยรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมฝ่าวิกฤตไวรัส โควิด -19 กว่า 240 ก.ก.

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมสนับสนุนการซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 240 กิโลกรัม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เพื่อนำมาช่วยเป็นช่องทางจัดจำหน่าย และมอบให้กับกำลังพลได้รับประทานเพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38

ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทย พร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จุนเจือครอบครัว ตั้มที่กล่าวว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ฤดูฝนก้าวเข้ามา เป็นฤดูของการเริ่มลงมือเพาะปลูกข้าว วิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ซึ่งอาชีพที่สำคัญของประเทศ