ใจดี ขึ้นดอย ท้าฝน ไปช่วย ! ทหารพราน 35 วางอาวุธ ‘ จับคันไถนา’ ช่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เตรียมเพาะปลูกข้าวดอยสูง

ใจดี ขึ้นดอย ท้าฝน ไปช่วย ! ทหารพราน 35 วางอาวุธ ‘ จับคันไถนา’ ช่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เตรียมเพาะปลูกข้าวดอยสูง

ชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพล ร่วมกับ ชาวบ้านเลอตอ ช่วยกันไถนา เพื่อเตรียมปลูกข้าวในแปลงเพาะปลูกให้กับครอบครัวของ นาย นุดี หนึ่งแสนทัน บ้านเลขที่ 206 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้พิการทุพพลภาพ ประเภทการเคลื่อนไหว จำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ โดยได้ร่วมกันนำรถไถเดินตามไถนา ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันบนดอยสูงและมีลักษณะแปลงนาเพาะปลูกเป็นขั้นบันได สลับกับพื้นที่ราบ ซึ่งก่อนดำเนินการไถนา กำลังพลทหารพรานชุดปฏิบัติการเลอตอ ได้ทำการตัดหญ้าและปรับพื้นดินให้มีสภาพที่เหมาะสม ก่อนจะะดำเนินการไถนาดังกล่าว สร้างความประทับใจ ให้กับนางเพชรและครอบครัวเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนาที่มีฐานะยากจน เป็นผู้พิการทุพพลภาพ และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา ที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานในการไถนาหรือปักดำนาในแต่ละครั้ง รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม และให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับรู้ และเข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เป็นการลดช่องว่าง และเพิ่มความผูกพันระหว่างทหารกับชาวบ้าน

นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ทำการพัฒนาตัดหญ้าในแปลงปลูกผักสาธิตของโครงการหลวงเลอตอ รวมทั้งช่วยขนลังบรรจุผลไม้เสาวรส เพื่อนำจัดส่งไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 115 กิโลกรัม