พังงา/ชาวพังงาร่วมด้วยช่วยกัน ปรับพื้นจอดรถเพื่อความเตรียมพร้อมการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงา

พังงา/ชาวพังงาร่วมด้วยช่วยกัน
ปรับพื้นจอดรถเพื่อความเตรียมพร้อมการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงา

ผู้สื่อข่าวรายงาน อำเภอเมืองพังงา บูรณาการร่วม นายทรงชัย นาคฤทธิ์ กำนันตำบลถ้ำน้ำผุด และเจ้าหน้าที่ อบต.ถ้ำน้ำผุด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เพื่อความเตรียมพร้อมการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

จุดบริการฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงา โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเขาบ่อ คอนทรัสชั่นสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงา สจ.ธิดารัตน์ แก้วแท้ หจก.ณัฐณิศร์การโยธา พร้อมเครื่องจักรหมู่บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อรวมด้วยช่วยกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาฉีดวัคซีน