พังงาประชาชนระดับลากหญ้าออกมาใช้เลือกตั้ง เป็นไปอย่างคึกคัก

พังงาประชาชนระดับลากหญ้าออกมาใช้เลือกตั้ง เป็นไปอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 เวลา 08.00น.ตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หรือเลือกพรรคการเมือง ในพื้นที่เขต 2 มีประชาชนในพื้นที่บ้านบางมรวน (บาง-มะ-รวน)หน่วยเลือกตั้งที่8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยประชาชนเดินทางมารอและตรวจสอบลำดับรายชื่อตัวเองโดยการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพังงา มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 186 หน่วย แบ่งเป็น 4 อำเภอ อ.ตะกั่วป่า อ.คุระบุรี อ.กะปง และอำเภอท้ายเหมือง