# สนภ.3 ร่วมประชุมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 #

# สนภ.3 ร่วมประชุมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 #

เมื่อ 30 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
สนภ.3 นทพ.

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2562

เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการสำคัญต่างๆ ของ จ.เชียงใหม่

โดยมี…นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่