ร้อยเอ็ดจัดWalk-Inครั้งที่2ฉีดวัคซีนโควิด-19มีลุ้นทองคำ ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้

ร้อยเอ็ดจัดWalk-Inครั้งที่2ฉีดวัคซีนโควิด-19มีลุ้นทองคำ ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดจัดWalk-Inครั้งที่2ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ได้แก่…
-ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป แสดงบัตรประชาชน
-ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เเละผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนำสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาด้วย
-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย
Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
**สำหรับผู้ที่พามาได้รับสิทธิฉีดวัคซีน 1 สิทธิ
***พิเศษสุด สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป #ลุ้นรางวัลทองคำ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว