ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 284 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,012 รายจากตจว.252รายในจว.32รายรักษาหาย340รายรักษา3,056รายเสียชีวิต2รายสะสม79รายในเรือนจำติดเชื้อ5รายสะสม1,083รายรักษาหาย118ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 284 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,012 รายจากตจว.252รายในจว.32รายรักษาหาย340รายรักษา3,056รายเสียชีวิต2รายสะสม79รายในเรือนจำติดเชื้อ5รายสะสม1,083รายรักษาหาย118ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 340 ราย กำลังรักษาอยู่ 3,056ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 79 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น 284 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 9,012 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 252 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 32 ราย(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 15 ราย คลัสเตอร์งานศพโนนชัยศรี 8 ราย และ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 9 ราย )
-ยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,083 ราย รักษาหายสะสม 118 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย
ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 44 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 44 ราย
2. อำเภอพนมไพร 34 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 34 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 3 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 31 ราย)
3. อำเภอเกษตรวิสัย 30 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัดตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 27 ราย
ติดเชื้อภายในจังหวัด 3 ราย(อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค)
4. อำเภออาจสามารถ 28 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 28 ราย
5. อำเภอเชียงขวัญ 21 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 20 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 3 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 17 ราย) – ติดเชื้อภายในจังหวัด 1 ราย(สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)
6. อำเภอหนองฮี 19 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 15 ราย
– ติดเชื้อภายในจังหวัด 4 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)
7. อำเภอเมยวดี 18 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 18 ราย
8. อำเภอโพนทอง 16 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 3 ราย และ มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย) – ติดเชื้อภายในจังหวัด 8 ราย (คลัสเตอร์ ต.โนนชัยศรี)
9. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 12 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 8 ราย
-ติดเชื้อภายในจังหวัด 4 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 3 ราย /อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย)

10. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 11 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย
– ติดเชื้อภายในจังหวัด 9 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 6 ราย /อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 3 ราย)
11. อำเภอจังหาร 11 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 11 ราย
12. อำเภอทุ่งเขาหลวง 9 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 8 ราย
-ติดเชื้อภายในจังหวัด 1 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)
13. อำเภอโพธิ์ชัย 9 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 9 ราย
14. อำเภอเมืองสรวง 7 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 7 ราย
15. อำเภอหนองพอก 7 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 2 ราย และ มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 3 ราย) -ติดเชื้อภายในจังหวัด 2 ราย(อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค)
16. อำเภอเสลภูมิ 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
17. อำเภอโพนทราย 3 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีผลตรวจพบเชื้อ 3 ราย ติดต่อขอมารักษา

18. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,083 ราย รักษาหายสะสม 118 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย

**มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 79 ราย ดังนี้**
ผู้เสียชีวิตรายที่ 78 เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพศหญิง อายุ 43 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ที่อยู่อำเภออาจสามารถ ปัจจัยเสี่ยง วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เดินทางกลับกรุงเทพฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่รพ.ร้อยเอ็ด และ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตรายที่ 79 เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพศชาย อายุ 66 ปี โรคประจำตัว โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่อยู่อำเภอเสลภูมิ ปัจจัยเสี่ยง ขับรถรับจ้างที่กรุงเทพฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รับการตรวจคัดกรองที่ รพ.สลภูมิ พบติดเชื้อโควิด-19รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ระหว่างวันที่ 1-13 สิงหาคม 2564 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 จำหน่ายกลับบ้าน วันที่ 15 สิงหาคม
2564 มีอาการหายใจหอบ มารับการรักษาที่ รพ.เสลภูมิ และส่งต่อรักษา รพ.ร้อยเอ็ด วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เสียชีวิต

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รอ./
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/แหล่งข่าว