ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 24 รายจากตจว.13รายในจว.12ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,933 รายรักษาหายเพิ่ม 54 ราย กำลังรักษาอยู่ 294 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 103 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 24 รายจากตจว.13รายในจว.12ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,933 รายรักษาหายเพิ่ม 54 ราย กำลังรักษาอยู่ 294 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 103 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 54 ราย กำลังรักษาอยู่ 294 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 103 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 24 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 11,933 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ เดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย (มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 12 ราย/มาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุด 1 ราย ) และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 11 ราย (สัมผัสใกลัชิดกับผู้ป่วยโควิดในครอบครัว/ชุมชน 11 ราย)
ใน 7 อำเภอ
ดังนี้
1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 9 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย/ จ.ซลบุรี 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19
– ติดเชื้อในพื้นที่ 7 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ในครอบครัว/ชุมชน (ต.ในเมือง 5 ราย /ต.เหนือเมือง 2 ราย)
2. อำเภอเกษตรวิสัย 7 ราย เดินทางมาจาก จ.ระยอง 3 ราย/ จ.ปราจีนบุรี 3 ราย/จ.พิจิตร 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด19
3. อำเภอเชียงขวัญ 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19
4. อำเภอศรีสมเด็จ 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ในครอบครัว/ชุมชน (ต.เมืองเปลือย)
5. อำเภอโพนทราย 2 ราย เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19
6. อำเภอจังหาร 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ในครอบครัว/ชุมชน (ต.แสนชาติ)

7. อำเภอพนมไพร 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ในครอบครัว/ชุมชน (ต.กุดน้ำใส)

**วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 103 ราย ดังนี้**
ผู้เสียชีวิตรายที่ 103 เป็นผู้ป่วยโควิด19 เพศหญิง อายุ 56 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรครูมาตอยด์ ที่อยู่ อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกับลูกชายที่ติดเชื้อโควิด19 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตรวจยืนยัน RT-PCR พบเชื้อโควิด19
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เข้ารับกรรักษาที่ รพ.สุวรรณภูมิวันที่ 11 กันยายน 2564 หายใจหอบ ส่งมารักษาต่อ ที่ รพ.ร้อยเอ็ดวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. เสียชีวิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
1 ตุลาคม 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ,ร้อยเอ็ด/แหล่งข้อมูล