ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 54 รายจากตจว.40ในจว.14รายจนท.1ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,230 รายรักษาหายเพิ่ม 135 ราย กำลังรักษาอยู่ 820 รายเสียชีวิตสะสม 96 รายในเรือนจำ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อสะสม 1,097 ราย รักษาหายสะสม 1,092 ราย

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 54 รายจากตจว.40ในจว.14รายจนท.1ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,230 รายรักษาหายเพิ่ม 135 ราย กำลังรักษาอยู่ 820 รายเสียชีวิตสะสม 96 รายในเรือนจำ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อสะสม 1,097 ราย รักษาหายสะสม 1,092 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 135 ราย กำลังรักษาอยู่ 820 รายเสียชีวิตสะสม 96 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 54 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 11,230 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19
รายใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 40 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 14 ราย (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดในครอบครัว/ชุมชน 13 ราย และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย) ใน 12 อำเภอ
– ยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อสะสม 1,097 ราย รักษาหายสะสม 1,092 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย (ปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยโควิตในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 1 7 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 7 ราย

– ติดเชื้อในพื้นที่ 10 ราย (ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดและอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ พบใน ต.ทุ่งหลวง 9 ราย/ต.ทุ่งกุลา 1 ราย)
2. อำเภอเกษตรวิสัย 8 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 8 ราย
3. อำเภอโพนทราย 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
4. อำเภอจังหาร 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย
ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ พบใน ต.ปาฝา 1 ราย)
5. อำเภอทุ่งเขาหลวง 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
6. อำเภอโพนทอง 4 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย
7. อำเภอธวัชบุรี 4 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย (มาจาก จ.สมุทรสาคร ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา/
มาจาก จ.ระยอง 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ )
8. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ราย – ติดเชื้อในพื้นที่จากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 2 ราย (พบใน ตในเมือง 1 ราย/ต.ดงลาน 1 ราย)
9. อำเภอเมืองสรวง 1 ราย – เดินทางมาจาก จ.บุรีรัมย์ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
10. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย – ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (บุคลากรสาธารณสุข)
11. อำเภอหนองฮี 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
12. อำเภออาจสามารถ 1 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
สำนักงานสารารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.sasuk101.net/’ 04351 1754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข้อมูล