“ 2 ผู้บริหารด้านเวชภัณฑ์ยา โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค” เปิดคุ้มแสนสุข บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ให้ผู้สื่อข่าวเยี่ยมชม อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พร้อมชูธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนไทย พร้อมเปิดงาน “Poly Herb ร้อยใจพันดาว” มีผู้นำฯ 1,240 รายเข้าร่วม ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

“ 2 ผู้บริหารด้านเวชภัณฑ์ยา โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค” เปิดคุ้มแสนสุข บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ให้ผู้สื่อข่าวเยี่ยมชม อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พร้อมชูธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนไทย พร้อมเปิดงาน “Poly Herb ร้อยใจพันดาว” มีผู้นำฯ 1,240 รายเข้าร่วม ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

วันที่ 26 ก.พ.62 ทางบริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด พาคณะสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา Milimed และ พื้นที่โดยรอบของอาณาจักรคุ้มแสนสุข ที่มีสวนป่าไม้เบญจพันธุ์ พืชสมุนไพรและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 11 แห่ง บนพื้นที่ 2,500 ไร่ อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ที่เชียงราย สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

วันที่ 26 ก.พ.62 ทางบริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด พาคณะสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา Milimed และ พื้นที่โดยรอบของอาณาจักรคุ้มแสนสุข ที่มีสวนป่าไม้เบญจพันธุ์ พืชสมุนไพรและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 11 แห่ง บนพื้นที่ 2,500 ไร่ อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ที่เชียงราย สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
พร้อมเริ่มเข้าสู่พิธีการภาคค่ำ ชมการแสดง แสง สี เสียง เพื่อเป็นการต้อนรับคณะฯ โชว์พิเศษเพื่อเปิดงาน “Poly Herb ร้อยใจพันดาว” พร้อมชมการแสดงจากศิลปินลุกทุ่งชื่อดัง “หญิงลี ศรีจุมพล” โดยมีคณะเครือข่าย ผู้นำรุ่นแรกเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 1,124 คนจากทั่วประเทศ

บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ก่อตั้ง ขึ้นโดย ดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด พร้อมด้วยนายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด และยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ผู้เป็นต้นแบบนักธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ยายุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะได้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม คือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผนวกกับการบริหารจัดการแบบยุคใหม่ ที่กระชับ ฉับไว มีระบบที่ดี มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ฟันฝ่าอุปสรรค สามารถนำพากลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด และบริษัทในเครือ ก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมของประเทศอย่างรวดเร็ว

บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ก่อตั้ง ขึ้นโดย ดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด พร้อมด้วยนายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด และยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ผู้เป็นต้นแบบนักธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ยายุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะได้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม คือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผนวกกับการบริหารจัดการแบบยุคใหม่ ที่กระชับ ฉับไว มีระบบที่ดี มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ฟันฝ่าอุปสรรค สามารถนำพากลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด และบริษัทในเครือ ก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมของประเทศอย่างรวดเร็ว

นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ เปิดเผยว่าตั้งใจไว้ในตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจเวชภัณฑ์ยามานานหลายปี คือ “คุณภาพชีวิต” ดังนั้นแนวทางในการขยายธุรกิจคือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคนสำหรับ “คุ้มแสนสุข” อาณาจักรสมุนไพรเกษตรอินทรีย์กว่า 2,500 ไร่ เป็นเสมือนต้นธารแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก ซึ่งตนเองเริ่มสร้างอาณาจักรคุ้มแสนสุขขึ้นมาท่ามกลางผู้คนที่ห้ามว่าไม่คุ้ม “แต่ตนเองคิดต่าง” ผมตั้งใจว่าจะพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้ได้ โดยได้ใช้ทุนจาก BOI กว่า 700 ล้าน ในการสร้างโรงงานพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในระบบเชิงนิเวศน์ โดยสร้างทุนชีวิตด้วยการไถ่ชีวิตโค จำนวน 8 ตัว เมื่อ 7 ปี ที่ผ่านมาจนบัดนี้ขยายพันธุ์เพิ่มเป็นจำนวน 52 ตัวแล้ว พร้อมดูแลป่าไม้ เบญจพรรณในพื้นที่ ซึ่งมีต้นไม้เบญจพรรณ 4 แสนกว่าต้น แหล่งน้ำ 11 แหล่งน้ำใหญ่ จากเดิม 3 แหล่งน้ำขนาดย่อม และภาคภูมิใจที่ ตนเองได้ริเริ่มจนประสบความสำเร็จในเบื้องต้นกว่า 8 ปี ที่ผ่านมาสามารภมีโรงงานที่ผลิตยาเม็ดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นโรงงานที่ผลิตยาในระดับเวิลด์คลาสของอาเซียนอีกด้วย

ซึ่งในโครงการ คุ้มอาณาจักรแสนสุข จะประกอบไปด้วย คุ้มแสนสุข, รีสอร์ทสุขภาพ, โครงการพัฒนาสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ดอยน้ำทรัพย์, แปลงเกษตรอินทรีย์, พืชผักผลไม้, สวนป่าสักและป่าสมุนไพรเชิงอนุรักษ์, โรงงานสกัดสมุนไพร, โรงงานผลิตยาสมุนไพร, ยาแผนปัจจุบัน, อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ฯลฯ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแบบครบวงจร ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

นายทองเปลว กล่าวต่ออีกว่า “โพลีเฮอร์บ” คือธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนไทย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือการ “ตอบแทนสังคม” ควบคู่กับความสำเร็จทางธุรกิจ โดยมอบ “โอกาส” ให้กับทุกคนในการพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มความสุขในชีวิต ไปพร้อมกับการรับผิดชอบสังคม ภายใต้เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและช่องทางในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยจะมีการสร้าง นักธุรกิจต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งต่อโอกาสทางธุรกิจให้คนรอบข้าง “ความมั่นคง” และ “ความสุขที่ยั่งยืน” นั้น คือการที่บริษัทและสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ พร้อมด้วยทีมงานและผู้บริหาร จะต้องเติบโตและก้าวไปอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งมั่นสู่องค์กรธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ครบวงจร บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม สร้างองค์กรแห่งการพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสุขในชีวิต ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับคนไทย และทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจ และความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย นำพาบริษัทให้เติบโตยั่งยืน สร้างเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

นายทองเปลว กล่าวต่ออีกว่า “โพลีเฮอร์บ” คือธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนไทย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือการ “ตอบแทนสังคม” ควบคู่กับความสำเร็จทางธุรกิจ โดยมอบ “โอกาส” ให้กับทุกคนในการพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มความสุขในชีวิต ไปพร้อมกับการรับผิดชอบสังคม ภายใต้เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและช่องทางในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยจะมีการสร้าง นักธุรกิจต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งต่อโอกาสทางธุรกิจให้คนรอบข้าง “ความมั่นคง” และ “ความสุขที่ยั่งยืน” นั้น คือการที่บริษัทและสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ พร้อมด้วยทีมงานและผู้บริหาร จะต้องเติบโตและก้าวไปอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งมั่นสู่องค์กรธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ครบวงจร บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม สร้างองค์กรแห่งการพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสุขในชีวิต ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับคนไทย และทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจ และความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย นำพาบริษัทให้เติบโตยั่งยืน สร้างเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด กล่าวเสริมอีกว่าด้วย “คุณภาพชีวิต คือรากฐานที่สำคัญที่สุด “ จึงทำให้โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค ก้าวสู่ศักราชใหม่ด้วยความมั่นคง และยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม พันธกิจ คือสิ่งที่เรายังคงมุ่งมั่นและตั้งใจ ไม่หยุดที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ออกสู่สายตาสาธารณชนอยู่เสมอ ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นโอกาสของผู้แสวงหาความมั่นคง และสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับตัวเอง หากคุณกำลังมองหาการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี การเงินที่ทวีคูณ รวมถึงรางวัลแห่งความสำเร็จให้กับตัวคุณเอง โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค คือคำตอบที่ดีที่สุด ของเครือข่ายของธุรกิจขายตรงในเวลานี้ โดยเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรมระดับเวิลด์คลาสออกสู่ตลาด รวมถึงขุมทรัพย์ที่วิเศษที่สุดจากผืนดินคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืชและสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอีกหลายๆ กลุ่มที่เราได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อรองรับให้กับผู้บริโภค และผู้นำธุรกิจเพื่อส่งต่อในระยะยาวต่อไปพร้อมประกาศนำพา “โพลีเฮอร์บ” ธุรกิจเครือข่ายติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้นำภายใน 5 ปี กับยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดในอาเซียน ที่ตั้งเป้าหมายในปี 62 ให้มียอดรายได้พันล้านบาทอีกด้วย

ด้านดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัดเผยว่า ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของคนไทยที่ไม่ด้อยกว่าใครในโลกอุตสาหกรรมการผลิตยาและอาหารเสริมมานานกว่า 16 ปี ของเรา และในวันนี้โพลีเฮอร์บพร้อมแล้วที่จะส่งมอบความสุขด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกๆ คนและพร้อมที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน กับเราอาณาจักร “คุ้มแสนสุข” อาณาจักรสมุนไพรเกษตรอินทรีย์กว่า 2,500 ไร่ ที่เป็นเสมือนต้นแบบแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกต่อไป.

ด้านดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัดเผยว่า ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของคนไทยที่ไม่ด้อยกว่าใครในโลกอุตสาหกรรมการผลิตยาและอาหารเสริมมานานกว่า 16 ปี ของเรา และในวันนี้โพลีเฮอร์บพร้อมแล้วที่จะส่งมอบความสุขด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกๆ คนและพร้อมที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน กับเราอาณาจักร “คุ้มแสนสุข” อาณาจักรสมุนไพรเกษตรอินทรีย์กว่า 2,500 ไร่ ที่เป็นเสมือนต้นแบบแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว