สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 05.30 น. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ จัดที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.15 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาแนวกันไฟ ที่สนามกีฬามิตรภาพไทย – เมียนมา ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย

เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่ศูนย์พัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย เลขที่ 39 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰