ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรม “วิ่งข้ามปีวิถีไทย สร้างบุญใหญ่วิถีพุทธ”สู่ปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ ณ ลานสาเกตนคร /สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรม “วิ่งข้ามปีวิถีไทย สร้างบุญใหญ่วิถีพุทธ”สู่ปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ ณ ลานสาเกตนคร
/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 22.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งข้ามปีวิถีไทย สร้างบุญใหญ่วิถีพุทธ” ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูมิเดช เอกก้านตรง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรม “วิ่งข้ามปีวิถีไทย สร้างบุญใหญ่วิถีพุทธ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้
1.เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นจุดพักรถผู้โดยสารระหว่างการเดินทางริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ณ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2.เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างองค์พญานาคศรีอาริยเมตตาโยนาคราช

3.เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ด และ
4.เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้นำมาใช้ในกิจการสาธารณกุศล

โดยมีการวิ่งแข่งขัน 3 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
2.ฟันรัน 5 กิโลเมตร
3.วีไอพี 2 กิโลเมตร
โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 4,000 คน

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-