พังงา-เครือสันธิญาทำบุญใหญ่ส่งท้ายปี เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา

พังงา-เครือสันธิญาทำบุญใหญ่ส่งท้ายปี เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา

ที่วัดสุวรรณคูหา ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยคุณคมสัน จันทรวิสูตร ประธานกรรมการบริหารเครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา คุณธัญญา จันทรวิสูตร รองประธานกรรมการบริหารเครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา คุณแม่วิไล ส่งศิริ คุณแม่ปราณี สุโกมล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงาเป็นประธานฝ่างสงฆ์ นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สส.พังงา หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการจัดขบวนแห่ผ้าป่าที่มีนางฟ้ามาร่วมร่ายรำสร้างสีสันอย่างสวยงามกว่า 200 คน และมีการร่วมออกโรงทานจัดเลี้ยงอาหารคาวหวานเกือบ30รายการ ขณะที่มียอดเงินทำบุญรวมทั้งหมด 570,794 บาท

ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณคูหาได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2565 ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในหลายด้าน ทางคณะสงฆ์ในอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและคณะศิษย์เก่า จึงร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ขึ้น เพื่อจัดหารายได้นำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้