ร้อยเอ็ดรับร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่บ้านเกิด จากเหตุการณ์เรือรบหลวงสุโขทัย อับปางกลางทะเล

ร้อยเอ็ดรับร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่บ้านเกิด จากเหตุการณ์เรือรบหลวงสุโขทัย อับปางกลางทะเล

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับร่าง จ่าตรี ศราวุธ นาดี ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบอุบัติเหตุอับปาง จากฌาปนสถาน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง วัดศรีประดู่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย ประสบอุบัติเหตุอับปาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์

โดยกำหนดเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต จากจังหวัดชลบุรี ไปยัง ภูมิลำเนาที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ส่วนราชการ และครอบครัวผู้เสียชีวิต ร่วมรับอย่างสมเกรียติ เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา ต่อไป

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญพวงมาลาพระราชทาน ไปวางที่หน้าหีบของผู้เสียชีวิต ท่ามกลางความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ และได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีประดู่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ/ภาพ