นภอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวิ่ง ปั่น ปันสุข ออกเยี่ยมบ้าน มอบถุงยังชีพ ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง

นภอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวิ่ง ปั่น ปันสุข ออกเยี่ยมบ้าน มอบถุงยังชีพ ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ร่วมกิจกรรม วิ่ง ปั่น ปันสุข เพื่อออกไปเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม จำนวน 5 ราย

ดังนี้
1. น.ส ชลนิสา เดี่ยวประสพ หมู่ 7 ต.ไผ่ล้อม
2. นางบัวลอย ปานใย หมู่ 5 ต.ไผ่ล้อม
3. นายเจริญ สงกล่ำ หมู่ 5 ต.ไผ่ล้อม
4. นางลำจวน เครือเมือง หมู่ 5 ต.ไผ่ล้อม
5. นางมะลิ แสงจันทร์ หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม