สุราษฎร์ธานี// ทสปช.เมืองสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังร่วมกับ นักวิ่ง PARK RUN SURAT ทำความดีเพื่อสังคมเก็บขยะตลอดเส้นทางจุดชมวิวขึ้นเขาท่าเพชร

สุราษฎร์ธานี// ทสปช.เมืองสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังร่วมกับ นักวิ่ง PARK RUN SURAT ทำความดีเพื่อสังคมเก็บขยะตลอดเส้นทางจุดชมวิวขึ้นเขาท่าเพชร

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 0700 น. ณ บริเวณเส้นทางขึ้นเขาท่าเพชร ไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ทีมนักวิ่ง Park Run Surat ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ กวาดขยะ ตลอดเส้นทางขึ้นจุดชมวิวเขาท่าเพชร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 อยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 2,906 ไร่ ประกอบด้วย ภูเขาขนาดย่อมติดต่อกัน 3 ลูก ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีหน้าผาสูงชันมาก บริเวณเชิงเขาโดยรอบเป็นที่ราบและมีพื้นที่ราบแคบ ๆ บนสันเขาบางตอน ยอดเขาลูกกลางสูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 210 เมตร จุดเด่น มีพันธุ์ไม้ขนาดน้อยใหญ่ที่ขึ้นอยู่โดยรอบทำให้เกิดความชุ่มชื้น ร่มเย็นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ ไม่ไกลจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี อีกทั้งสัตว์ป่าต่าง ๆ ที่เลี้ยงไว้ มีลักษณะที่น่าสนใจเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้อีกด้วย

สำหรับ Park Run Thailand เป็นระบบสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ที่ดูแลโดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สสส. จัดทำโดย Thai Runเป็นระบบที่เตรียมไว้ให้นักวิ่งทุกคนใช้ได้ “ฟรี” โดยสามารถกำหนดเส้นทางวิ่งที่เคยวิ่งเป็นประจำ ที่ปลอดภัย อาทิ ภายในสวนสาธารณะ หรือเส้นทางแถวบ้าน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ผู้ที่จัดกิจกรรมจะกำหนดเส้นทางวิ่ง เวลานัดหมาย เมื่อนักวิ่งผู้อื่นอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็จะมาตามนัด มีคิวอาร์โค้ดส่วนตัวที่ระบบจะช่วยจัดเก็บเป็นสถิติส่วนบุคคลของแต่ละสนามไว้ให้
เมื่อมีผู้ใช้ระบบนี้กระจายไปทั่วประเทศแล้ว เวลานักวิ่งต่างถิ่นเดินทางไปก็จะสามารถหาสนามวิ่งที่ปลอดภัย มีนักวิ่งท้องถิ่นช่วยวิ่งนำทางเป็นเพื่อน