18 มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

” 18 มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพล ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35, กรมทหารม้าที่ 2, กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 และกองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 ในพิธีวันกองทัพไทย โดยได้ร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 (สวนสนามสาบานธง) โดยมี พลตรีสัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานในพิธี
สำหรับ วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า จนมีชัยชนะ

และเพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ทุกพระองค์ และคุณงามความดี ของนักรบไทยที่สละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของไทยไว้ ทั้งนี้ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติ และศักดิ์ศรีแก่หน่วยทหารทุกเหล่าทัพ
#วันกองทัพไทย
#สวนสนามสาบานธง

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน