“มนัญญา”ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์ฯเกาะช้าง ชมสวนทุเรียน GI บ้านสลักคอก

ข่าว / “มนัญญา”ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์ฯเกาะช้าง ชมสวนทุเรียน GI บ้านสลักคอก

วันที่ 6 ธ.ค.65 ช่วงบ่ายวันนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะจำนวนหนึ่ง ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งพบปะให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด พื้นที่หมู่ 2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด-นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตร จ.ตราด-นายอภิชาติ จันทร์แจ่ม ปลัดอาวุโส อ.เกาะช้าง-นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง-นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้างใต้-หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยมี น.ส.อัญชนา ขุนสนธิ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด กล่าวรายงาน สำหรับ สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 208 ราย มีสินทรัพย์รวม 3,372,711.86 บาทปัจจุบันทางสหกรณ์ฯได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำกะปิเกาะช้าง เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวชื่นชมสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัดทุกคน ที่รวมกลุ่มกันทำกะปิจากเคยทะเลแท้ ซึ่งเป็นของดีประจำถิ่นที่มีชื่อเสียง เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน รวมไปถึงผู้นำท้องถิ่น และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม ให้ประชาชน อยู่ดี กินดี จากนั้น น.ส.มนัญญา ได้ร่วมกับชาวบ้านตำกะปิ ตามวิถีชาวบ้านดั้งเดิม ชิมมะม่วงจิ้มกะปิน้ำปลาหวาน และดูวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ของเทศบาล ต.เกาะช้างใต้ พร้อมอุดหนุนกะปิเกาะช้าง และอาหารทะเลแปรรูปชนิดต่างๆด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ น.ส.มนัญญา และคณะได้แวะเยี่ยมสวนทุเรียน “พญาไม้เมาท์เทนวิว” พื้นที่ 3 ไร่ของนายพิษณุ สิทธิถาวร เกษตรกรชาวสวนพื้นที่บ้านสลักคอก หมู่ 4 ต.เกาะช้างใต้ พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเกาะช้าง กลุ่มแปลงใหญ่ (กลุ่มทุเรียน GI ) ชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างฟิตแข็ง และเดินชมต้นทุเรียนที่กำลังออกดอก พบว่าทุเรียนบางต้นกำลังออกลูกโตกว่าไข่เป็ดแล้ว

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน