จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ 5 ธันวาคม 2565โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายฤทธิสรร เทพพิทักษ์ปลัดจังหวัด และนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจฯ ตลอดทั้งนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกอบจอำนาจเจริญและนายณัฐพงษ์ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ และคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 89 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทย ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสร้างความผาสุกให้กับประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ณ หน้าลานพระมงคลมิ่งเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าวประวัติ นิธิเตชะยศสกุล