ตราด แห่ตักบาตรเทโวล่วงหน้าวัดตะกาดร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ตราด แห่ตักบาตรเทโวล่วงหน้าวัดตะกาดร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ข่าว เวลา 09.00น.วันที่ 29 ตค .66 พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และตําบลไม้รูดพร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในตําบลไม้รูดร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว ที่วัดตะกาดร่วมสุข ต.ไม้รูด โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด ผู้ใหญ่บ้าน กํานันและชุดปฎิบัติการที่ 23 ไม้รูดและเจ้าหน้าที่ประจําหมู่บ้านเข้าร่วม โดยมี พระปลัดปลัดภารา ธมมฺธาโร เจ้าอาวาสวัดตะกาดร่วมสุข เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีเทพบุตร นางฟ้ นางสวรรค์ เปรต และ อสุรกาย จัดขบวนยาวเหยียด อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมพระสงฆ์จํานวน 8 รูป ออกบิณฑบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนและสิ่งของต่างๆ

การจัดงานประเพณีจักบาตรเทโวโรหนะของวัดตะกาดร่วมสุข เป็นการจัดหลังการทำพิธีทางสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษาแล้ว โดยรวบรัดกิจกรรมมาต่อด้วยประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะเลย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ไปตักบาตรเทโวโรหนะ ในวันรุ่งขึ้นคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 คือหลังจากวันออกพรรษา แล้ว 1 วัน แต่ในปีนี้ทางวัดตะกาดร่วมสุขได้จัดวันนี้วันที่ 29 ตุลาคม ถือว่าในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ได้จัดขึ้น 2 แห่ง คือ วัดคลองมะนาวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ตําบลไม้รูด พร้อมกันนี้มีการถวายทานหลังจากเสร็จสิ้นการตักบาตรเทโว และการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยได้ จตุปัจจัยจํานวน 16,103 บาท สำหรับถวายวัดตะกาดร่วมสุขไว้บูรณะปฎิสังขรณ์วัดต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด