ศรีสะเกษ !! นายอำเภอกันทรลักษ์แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทนลักษ์ 2022 ในระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน นี้

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอกันทรลักษ์แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทนลักษ์ 2022 ในระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน นี้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ไร่ทรัพย์บุญลี’บ้านซำเบ็ง อำเภอกันทรลักษ์ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทนลักษ์ 2022 โดยมีนายถวัลย์ สามทอง เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ ข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟกันทรลักษ์ และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทนลักษ์ 2022 เป็นจำนวนมาก โดยได้กำหนดการจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทนลักษ์ 2022 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ภายในงานมีการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟอำภอกันทนลักษ์และผลไม้ เงาะ ฝรั่ง มังคุด ลองกอง ทุเรียน การประกวดผลไม้ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการจำหน่ายสินค้าโอทอปจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอกันทนลักษ์ด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีทุเรียนภูเขาไฟอำภอกันทนลักษ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอำเภอกันทรลักษ์ ต่อไป
นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า อำเภอกันทรลักษ์ มีพื้นปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จำนวน 10,300 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟออกสู่ตลาดอยู่ประมาณ 4,500 ตัน และจำหน่ายในราคาประมาณ 150-200 บาทต่อกิโลกรัม จะนำราได้สู่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทรลักษ์ประมาณ 5800,000,000 ( ห้าร้อยแปดสิบล้านบาท) จึงขอเชิญชวนเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทนลักษ์ 2022 ในระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ด้วย

*****************
ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ