เครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) กว่าครึ่งร้อย เดินทางเข้ายื่นหนังสือผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เรียกร้องให้ดำเนินการ 3 ข้อ

เครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) กว่าครึ่งร้อย เดินทางเข้ายื่นหนังสือผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เรียกร้องให้ดำเนินการ 3 ข้อ หลังนำเสนอภาพการแต่งกายตามวัฒนธรรมกะเหรี่ยงในขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี2565 และสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะในเพจของวิทยาลัย เนื่องจากเกรงว่าภาพเหล่านี้อาจจะสื่อและตอกย้ำมายาคติทางสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)จำนวน 50 คน นำโดย นายไวยิ่ง ทองบือ ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และผศ.สุวิชาน พัฒนไพรวัลย์ เลขาธิการเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ยรหารฯโดยระบุว่า ภาพการแต่งกายตามวัฒนธรรมกะเหรี่ยง อาทิภาพผู้หญิงแต่งชุดชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเดินถือปืน/ถือบ้องกัญชา ภาพผู้ชายถือมีดเชือดคอไก่ และถือมวนยาสูบ ในขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นหลักฐานที่เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ใช้ในการเรียกร้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ออกมาชี้แจงและลบภาพดังกล่าวออกจากเพจของวิทยาลัย โดยให้เหตุผลว่า เป็นภาพที่ ไม่เหมาะสมของวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ทำให้สมาชิกชุมชนกะเหรี่ยงทั่วประเทศรู้สึกไม่สบายใจ และเกิดการวิพากวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม และแสดงข้อห่วงใยที่อาจถูกสื่อสารทำให้เกิดความหมายในทางเชิงลบได้ โดยสื่อถึงวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มีความป่าเถื่อน รุนแรง / สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์พัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ /สื่อถึงกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพวกซ่องสุมอาวุธเป็นภัยต่อความมั่นคงของ ชาติ ซึ่งเป็นเรื่องเปราะบาง ที่กลุ่มชาติพันธุ์ถูกตีตรามาโดยตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา และในยุคศตวรรษที่ 21 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้มีการพยายามสื่อสาร สร้างความเข้าใจนำเสนอข้อมูลวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในเชิง สร้างสรรค์ รื้อถอนความคิด ความเชื่อเดิมที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้องเป็นธรรม บนฐานการ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสันติ
สำหรับการยื่นข้อเรียกร้องประกอบด้วย ขอให้วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ชี้แจงวัตถุประสงค์เจตนาที่แท้จริงของการนำเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงครั้งนี้สู่สาธารณผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง / ให้ลบภาพที่ไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อสมาชิกชุมชนกะเหรี่ยงและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองออกจากเพจของวิทยาลัยและสื่ออื่นๆทุกชนิด / ในการจัดกิจกรรมหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ขอให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างแท้จริงจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเพื่อความถูกต้อง..

นาย ครรชิต เมฆขลา รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ระบุว่าเป็นการแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนในงานกีฬาภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดต่อต้านยาเสพติดพิธีกรรมแต่เดิมชาวกะเหรี่ยง ซึ่งไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ หรือสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และเป็นเรื่องดีที่ทางเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เดินทางเข้ามาพบ โดยทางวิทยาลัยจะนำข้อเสนอแนะและความถูกต้องไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่อไป พร้อมทั้งจะส่งเสริมและช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจนและขาดโอกาสให้ได้ศึกษาอย่างเสมอภาคต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มอีกว่าการมายื่นหนังสือต่อผู้บริหารของวิทยาลัยโปลิเทคนิคฯในครั้งนี้นอกจากการรวมตัวชาติชนเผ่าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้ว ยังมีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์เพื่อติดตามปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังมีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทีานับถือฤาษี จากอำเภออุ้มผา จ.ตากเหมารถกระบะเดินเพื่อร่วมรับปัฐหาข้อเท็จของปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน
ตัวแทนกะเหรี่ยงที่นับถือฤาษี รายหนึ่งเปิดเผย การนำเสนอข้อมูลของ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาในครั้งนี้ไม่ตรงกับชีวิตของพวกตนเนื่องจากกะเหรี่ยงที่นับถือฤดูร้อน กินเจ ในชุมชนกินเผือกมันผลไม้ ไม่เคย ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปแต่เห็นภาพการจัดกีฬาสีของวิทยาลันเทคโนโลยีโปลิฯมีภาพการเชือกคอไก่แบบสดสะท้อนถึงพวกเขาโหดร้ายและรุนแรงพวกเราไม่สบายจึงร่วมมารับฟังในครั้งนี้ทางตัววิทยาลัยชี้แจงออกมาเเล้วเป็นสื่อภาพที่ผิดพลาดพร้อมที่จะแก้ไขและลบภาพออกจากเพจดังกล่าว เราจึงเกิดความสบายใจเเละที่ไปชี้แจงกับเพื่อนๆในชุมชนกะเหรี่ยงที่นับถือฤาษีกันต่อไป