ยโสธร”เปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่”

ยโสธร”เปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่”

ที่หน้าศูนย์ราชการอำเภอกุดชุม บริเวณถนนวารีราชเดช อำเภอชกุดชุม จังหวัดยโสธร 28 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายสรวิศ สมพงษ์ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ นายดุสิต สุทธิประภาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดจุดบริการประชาชนว่าด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรปรับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงปกติ อำเภอกุดชุมจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 อำเภอกุดชุม ขึ้น ณ.ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุมฝ่ายความมั่นคงชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดประสานงานและบูรณาการในการตั้งจุดตรวจจุดบริการร่วมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีวินัย เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม.(10 มาตรการ รสขม) การฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดได้แก่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด/ขับรถย้อนศร/ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่/แซงในที่คับขัน/เมาสุรา/ไม่สวมหมวกนิรภัย/มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย/ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

มีการจัดตั้งจุดตรวจหลักจุดบริการประชาชนระดับอำเภอจำนวน 2 จุด จุดบริเวณถนนวารีราชเดชและจุดบริเวณสี่แยกบ้านโคกสูงหมู่ 9 ตำบลกุดชุม ถนนเจ้าเสด็จ โดยจุดหลักมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดชุมสาธารณสุขอำเภอกุดชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและสมาชิก อปพร.จุดตรวจจุดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุมจำนวน 10 จุด ผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีวินัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน