เทศบาลพระนครศรีอยุธยาจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมงานวันเด็กร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

เทศบาลพระนครศรีอยุธยาจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมงานวันเด็กร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติ “ ปันน้ำใจเพื่อน้องพร้อมกันปั่น ” โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะครูเด็กนักเรียน เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงาน

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้มีการจัดนำกิจกรรมมอบรถจักยาน จำนวน 1,910 คัน และกิจกรรม บ้านลม ม้าหมุน รถไฟมหาสนุกและมีรถถัง จำนวน 2 คัน จากทหารบกสระบุรี มาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมเล่นสนุกในวันเด็กแห่งชาติ

เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมะสมพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กเยาวชนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติ “ ปันน้ำใจเพื่อน้องพร้อมกันปั่น ” ให้เด็กนักเรียนและเด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปล่อยตัวที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) แล้วร่วมกันปั่นจักรยานไปรอบในเขตพื้นที่เกาะเมือง ต่อไป

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา