พ่อเมืองเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 43 ประจำปี 62 “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์” นักท่องเที่ยวแน่นสองข้างทาง ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐเชียงใหม่

พ่อเมืองเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 43 ประจำปี 62 “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์” นักท่องเที่ยวแน่นสองข้างทาง ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐเชียงใหม่

วันที่ 2 ก.พ.62. 08.00 น. ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 ก.พ.62 ภายใต้แนวคิด “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์” ในพิธีเปิดได้มีการแสดงของช่างฟ้อนเล็บ, ขบวนพาเหรด และขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ที่สวนบวกหาด

โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมเพื่อ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนทั้งสิ้น 22 ขบวน ซึ่งทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนจากเชิงสะพานนวรัฐ ไปสิ้นสุดขบวนที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมขบวนรถบุปผชาติกันอย่างคับคั่ง

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ จ.เชียงใหม่ เเละเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์การเป็นดินแดนดอกไม้งามนาม นพบุรีศรีนครพิงค์ ให้คงอยู่ตลอดไปพร้อมกับได้ร่วมแรงกายแรงใจปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็น เมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี และยังนำรายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ยังมีการจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “Chiangmai Welcome Smile” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว
นิมิตร โปทา ภาพ