หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กำลังใจเด็กเยาวชน พร้อมชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กำลังใจเด็กเยาวชน พร้อมชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่31 ม.ค.2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจ น.ส.ปภาด มีชูเสพย์ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางพัชรินทร บัวแก้ว ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามตามหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ดี รวมถึงพูดคุยถึงการปฏิบัติตนหากพ้นจากศูนย์ฝึกไปแล้ว เพื่อกลับตัวกลับใจเป็นคนดี สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ และไม่หวนกลับไปทำสิ่งผิดกฎหมายซึ่งจะนำไปสู่การถูกจองจำซ้ำอีก ขณะเดียวกัน อยากเห็นเด็กนักเรียนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศชาติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม อยู่ภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม รู้รักสามัคคี ไม่คดโกง เพื่อให้ทุกคนในประเทศชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา