รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.31

รด.จิตอาสา
ศฝ.นศท.มทบ.31

เมื่อ 30 ม.ค.62 พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ นำ รด.จิตอาสา พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำของหน่วยได้ออกทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในอากาศ (PM 2.5) ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่บริเวณสะพานเดชาติวงศ์ (ถนนสี่เจ้าพระยาเรียบริมเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา) จนไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศาลแรงงานภาค 6 ในการนี้ได้นำกำลังพล รด.จิตอาสา จำนวน 30 นาย เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวถนนตลอดเส้นทาง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย